A-Z Lyrics Database
歌词 » D » 董事长乐团歌词 » 少年ㄟ歌词

少年ㄟ歌词 - 董事长乐团

字体大小:   对焦:
 • 彼个少年ㄟ 你底想啥 这迤那迤拢呒上班 落底仔若空空
 • 我看你要吃啥 彼个少年ㄟ 你底冲啥 社会黑暗啊路歹走
 • 正当的头路 你甘有影做不合 生活总是嘛要过 呒通归工肖想作头家
 • 趁今嘛少年哪呒打拼 吃老你是欲安怎 四界借钱渡生活 了然啦
 • 彼个少年ㄟ 你是底想啥 七仔一个搁过一个 玩甲这多你拢呒惊会得病
 • 彼个少年ㄟ 你底冲三小啦 三更半暝煞拢不睏 吸那种咪件甘有影卡快活
 • 身体总是嘛爱顾 呒通归工暝梦做皇帝 你今嘛少年就虚累累
 • 以后吃老欲安怎 艰苦不只你一个 想看唛


 • 修改歌词


  把董事长乐团的少年ㄟ歌词贴到部落格。

  董事长乐团的最新歌词
  董事长乐团少年ㄟ歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2019 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览董事长乐团 少年ㄟ歌词