A-Z Lyrics Database
歌词 » L » 林珍范歌词 » 唱到哭出声歌词

唱到哭出声歌词 - 林珍范

字体大小:   对焦:
 • 作词:方文山
 • 作曲:温晋禾、林珍范
 • 这个所在 你捌阮来
 • 彼阵咱拄仔熟似
 • 这个所在 阮孤单转来
 • 有真济话 想欲讲予你知
 • 对梦中醒来
 • 爱 思念亲像刀遐尔仔利
 • 痛苦无人了解
 • 提纸笔写袂出来
 • 为你唱歌 唱甲哭出声
 • 阮徛伫遮等你来听
 • 过去彼段 想着就疼
 • 是阮辜负你的期待予你看破
 • 为你唱歌 唱甲哭出声
 • 你的形影 捶阮心肝
 • 目屎按怎流袂煞
 • 叫你的名
 • 阮会认真去拍拼
 • 接你来蹛
 • 共你疼
 • 这个所在 你捌阮来
 • 彼阵咱拄仔熟似
 • 这个所在 阮孤单转来
 • 有真济话 想欲讲予你知
 • 对梦中醒来
 • 爱 思念亲像刀遐尔仔利
 • 痛苦无人了解
 • 提纸笔写袂出来
 • 为你唱歌 唱甲哭出声
 • 阮徛伫遮等你来听
 • 过去彼段 想着就疼
 • 是阮辜负你的期待予你看破
 • 为你唱歌 唱甲哭出声
 • 你的形影 捶阮心肝
 • 目屎按怎流袂煞
 • 叫你的名
 • 阮会认真去拍拼
 • 接你来蹛
 • 有你的过去毋管啥物 拢放袂离
 • 想起以前阮对不起的代志
 • 阮规暝拢困袂去
 • 为你唱歌 唱甲哭出声 啊~
 • 叫你原谅 咱做伴 为你牵挂
 • 阮欲用青春来换
 • 做予天看
 • 看~


 • 修改歌词


  把林珍范的唱到哭出声歌词贴到部落格。

  林珍范的最新歌词
  林珍范唱到哭出声歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2020 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览林珍范 唱到哭出声歌词