A-Z Lyrics Database
歌词 » L » 拉卡.飞琅歌词 » Lo king歌词

Lo king歌词 - 拉卡.飞琅

字体大小:   对焦:
 • 作词:拉卡.飞琅
 • 作曲:拉卡.飞琅
 • Lo king maha su yinu ka sayang ni yiya bi snhungi ka buqan su wa
 • Lo king 你现在要去哪里 不要忘了你的烟斗
 • Maanu ka rugan su sayang wuka rqedin su
 • 你现在在想什么 你没有老婆
 • Saw kiya ka kndesan su bi di wa
 • 这就是你现在的生活
 • Wow saw ki ka kndesan su ho
 • Wow 这就是你的日子 wow
 • wow saw ki ka kndesan su saying
 • 这就是你的生活
 • Ngali ka buqan su sayng bbugei ka buqan su saying da
 • 拿起你的烟斗 现在抽起你的烟
 • Maru bi rugan su sayang wuri nii
 • 你的心情会非常愉快
 • Ddayai bi ka dayai bi dayai bi so maru bi rugan su niya bi wa
 • 真是 真是 真是的 快乐的度过
 • Kenbiyah ka hei su ni
 • 你的身体还是很健康
 • (li mui so la li mui yo) li mui so la li mui li mui yo
 • (li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo
 • (li mui so la li mui yo) bbuqei ka buqan su hari o 抽起你的烟吧
 • (li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo
 • Maha ku dgiyaq sayang sa lo king ni
 • Lo king说现在我要去山上
 • Maha ku dgiyaq gmaruq sa lo king ni
 • Lo king说现在我要去山上
 • Maha ku dgiyaq sa maru bi rungan yiya qeri elu na sa
 • 他说要去山上 他的心情很好 他的路没有转弯
 • (li mui so la li mui yo) li mui so la li mui li mui yo
 • (li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo
 • (li mui so la li mui yo) bbuqei ka buqan su ho 抽起你的烟吧
 • (li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo
 • Yini lengo ana kali wada ka babaq na sayang wa
 • 他没有说任何一句话一直往前走
 • Yei maru bi rugan na sayan maha gmaruq ka rugan na wow
 • 可能他心情好 也可能是他想去山上打猎吧
 • Wow yida bi wada dgiyaq da wow yida bi wada gmaruq da
 • Wow 可能去山上了 wow 可能去打猎了
 • Wow yida bi wada dgiyaq da wow yida bi wada gmaruq da
 • Wow 可能去山上了 wow 可能去打猎了


 • 修改歌词


  把拉卡.飞琅的Lo king歌词贴到部落格。

  拉卡.飞琅的最新歌词
  拉卡.飞琅Lo king歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2018 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览拉卡.飞琅 Lo king歌词