A-Z Lyrics Database
歌词 » R » 刃记歌词 » 心态硬歌词

心态硬歌词 - 刃记

字体大小:   对焦:
 • 头破血在流永远记清苦痛感受
 • 头上这血汗证明态度坚决硬似石头
 • 遇碰撞从来不休
 • Fight! Fight! Fight for your dream!战斗!战斗!为你的梦想而战!
 • Fight! Fight! Fight for your freedom!战斗!战斗!争取你的自由!
 • Fight! Fight! Fight for your name!战斗!战斗!争取你的名字!
 • Fight! Fight! Fight for your right!战斗!战斗!争取你的权利!
 • 我十三四岁就离开屋企
 • 孤身上路呼吸自由空气
 • 为咗两餐唯有做苦工
 • 做咕哩做厨房冇份好工
 • 无家可归我训系天桥底
 • 比人踢入会仲做埋蛊惑仔
 • 腥风血雨重重杀机
 • 大难临头就各自远飞
 • 我为咗义气就自己送死
 • 比人掟入差馆慨拘留所
 • 足足一个月兄弟都冇嚟救我
 • 我感到恐惧唔知点去面对
 • 一旦定罪就前途尽碎
 • 最终救我出去慨系伟大母亲
 • 加上法官大人格外开恩
 • 无将我判罪发誓新做人*
 • 浪子回头我终于醒觉
 • 寒窗苦读寻找真正自我
 • 将自己遭遇写成一首首歌
 • 2004年我哋组成刃记
 • 四个打带仔努力装备自己
 • 我地一齐成长探索人生道理
 • 用音乐谱出生活慨趣味
 • 自己陶醉都想感染人地
 • 当时呢类音乐冇乜人注意
 • 出显示无人睇冇观众支持
 • 我地不但冇放弃理想同坚持
 • 反而觉得咁样更加有意思
 • 2009年我地略有成就
 • 一首打带仔足以交代身世
 • 2010实力再被肯定
 • 一五一十努力得以证实*
 • 2011奖项再度夺得
 • 我烧故我在摇滚精神常在
 • 2012年后另一种感受
 • 事实证明我地唔系侥幸
 • 系七份耕耘加十分信心
 • 冇人可以预测到未知之数
 • 就算荆棘满途都坚持上路
 • 我行我素系我地口号
 • 反对声音四面八方
 • 都目光一致向住理想去闯
 • 挺起胸膛唔使称霸称王
 • 只要燃亮自己发亮发光
 • 我地凭住坚定态度
 • 将反对声音统统压倒
 • 冇人可以阻挡我地去路
 • 我地亲手打造自己前途
 • 头破血在流永远记清苦痛感受
 • 无惧挫折强悍地企硬
 • 心态硬似石头
 • 遇碰撞从来不休
 • 头破血在流仍然留守到最后
 • 无论这世代跌荡我亦
 • 紧抱着我自由
 • 让血汗长流不休
 • 头破血在流永远记清苦痛感受
 • 头上这血汗证明态度坚决硬似石头
 • 遇碰撞从来不休
 • Fight! Fight! Fight for your dream!战斗!战斗!为你的梦想而战!
 • Fight! Fight! Fight for your freedom!战斗!战斗!争取你的自由!
 • Fight! Fight! Fight for your name!战斗!战斗!争取你的名字!
 • Fight! Fight! Fight for your right!战斗!战斗!争取你的权利!


 • 修改歌词


  把刃记的心态硬歌词贴到部落格。

  刃记的最新歌词
  刃记心态硬歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2021 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览刃记 心态硬歌词