A-Z Lyrics Database
歌词 » R » 软硬天师歌词 » 你的生活歌词

你的生活歌词 - 软硬天师

字体大小:   对焦:
 • 作曲:王双骏 作词:林若宁 编曲:王双骏 监制:王双骏
 • 伸一伸懒腰
 • 咖啡一早冲了
 • 为我煎双蛋
 • 为我烫堆衫
 • 工作熟练日日照办
 • 重复的中午太黑板
 • 难得休息偷偷懒
 • 再看妇女新知
 • 乐趣冇得拣
 • 超市日荡夜荡为长期习惯
 • 而家开会妳咪问我几点返
 • 如果收得太晏就约同事晚饭
 • 辛苦左半晚仲有百张单
 • 问我我只好答妳
 • 就返喇
 • 刚煮好晚餐
 • 教他温温功课
 • 字母再简单
 • 健教再简单
 • 比去做件大事困难
 • 还天天等我到三更
 • 床单一边都冰冷
 • 被困系公司
 • 仲要晏d返
 • 迫妳望住电视悠悠长夜晚
 • 而家开会妳咪问我几点返
 • 如果收得太晏就约同事晚饭
 • 辛苦左半晚仲有百张单
 • 问我我只好答妳
 • 就返喇
 • 重复一天到晚做到两三点
 • 头三遍讲再见就当遁例见面
 • 张枱铺满哂合约与卡片
 • 仲有更多工作我地要收线
 • 一天天过去又过了一周
 • 迟一D请个假陪妳游荡宇宙
 • 可惜今晚我未会有得抖
 • 问我我只好答妳
 • 就返喇
 • 伸一伸懒腰
 • 再撑开一双眼
 • 又再要返工
 • 又再煎双蛋
 • 相处日日熟习照办


 • 修改歌词


  把软硬天师的你的生活歌词贴到部落格。

  软硬天师的最新歌词
  软硬天师你的生活歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2021 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览软硬天师 你的生活歌词