A-Z Lyrics Database
歌词 » R » 软硬天师歌词 » 拍膊头歌词

拍膊头歌词 - 软硬天师

字体大小:   对焦:
 • 天天边有色彩
 • 天光更可爱
 • 身边发现爱
 • 丛林中扑进花海
 • 海边有花开
 • 花边有恋爱
 • 身边有热爱
 • 沿途风雨也不改
 • 老老老老细
 • 你点解劲似火牛
 • 哗系巴士上吽臭
 • 个o靓仔同你有乜仇
 • 我指呢度各位有压dd事系心头
 • 但系好鬼烂口
 • e~听见都拎头
 • 你咁臭索啖气试下停口
 • 乱爆中国粗口不如望巴士窗口
 • 世界有怪兽
 • 亦有水清沙幼
 • 求其再过两个站就要乜都有
 • move it
 • 未解决你o既压力
 • 你有压力我有压力你要休息
 • move it
 • 未解决我o既压力
 • 你有压力我有压力我要dub brake
 • 天天边有色彩
 • 天光更可爱
 • 身边发现爱
 • 丛林中扑进花海
 • 海边有花开
 • 花边有恋爱
 • 身边有热爱
 • 沿途风雨也不改
 • 喂喂喂请拎出各位温柔
 • 然后e番大个口
 • 齐讲声让你一球
 • 我知今日各位实有多多事好鬼r头
 • 不如大家渣渣手
 • yeah
 • 怨气就走头
 • 咁老友个膊头任拍唔嬲
 • 用最叹o既节奏试试望番出窗口
 • 世界有怪兽也有资深友
 • 齐齐搭到过哂站就要乜都有
 • 天天边有色彩
 • 天光更可爱
 • 身边发现爱
 • 丛林中扑进花海
 • 海边有花开
 • 花边有恋爱
 • 身边有热爱
 • 沿途风雨也不改
 • 天天边有色彩
 • 天光更可爱
 • 身边有热爱
 • 沿途风雨也不改
 • hey move it
 • 我有爱就冇压力
 • 冇哂压力冇哂压力冇咁挑衅
 • move it
 • 我解决哂我压力
 • 你冇压力我冇压力再次出击
 • move it
 • 我有爱就冇压力
 • 冇哂压力冇哂压力冇咁挑衅
 • move it
 • 我解决哂我压力
 • 你冇压力我冇压力再次出击
 • move it
 • 我有爱就冇压力
 • 冇哂压力冇哂压力冇咁挑衅
 • move it
 • 我解决哂我压力
 • 你冇压力我冇压力再次出击
 • la la la la la la la la la........


 • 修改歌词


  把软硬天师的拍膊头歌词贴到部落格。

  软硬天师的最新歌词
  软硬天师拍膊头歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2021 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览软硬天师 拍膊头歌词