A-Z Lyrics Database
歌词 » S » 沈建豪歌词 » 憨憨等(&林子娟) 歌词

憨憨等(&林子娟) 歌词 - 沈建豪

字体大小:   对焦:
 • 作词:洪金升
 • 作曲:洪金升
 • 女:憨憨等啊等 等甲秋天花落红
 • 男:一暝相思雨 才知分开是糊涂
 • 女:痛苦啥人要 偏偏孤单来伤害
 • 男:我等待 咱缘分搁一摆
 • 女:啊今夜你置叼位
 • 男:等我成功返去
 • 合:我会一日爱你 二十五小时
 • 女:啊咱的所有记治
 • 男:你身躯的香味
 • 合:毋通渐渐消失 渐渐走味
 • 女:憨憨等啊等 等甲目屎流入海
 • 甘讲阮的痴心 乎你无情来打败
 • 男:憨憨等啊等 咱的青春抹重来
 • 合: 我犹原为你等待
 • 女:憨憨等啊等 等甲秋天花落红
 • 男:一暝相思雨 才知分开是糊涂
 • 女:痛苦啥人要 偏偏孤单来伤害
 • 男:我等待 咱缘分搁一摆
 • 女:啊今夜你置叼位
 • 男:等我成功返去
 • 合:我会一日爱你 二十五小时
 • 女:啊咱的所有记治
 • 男:你身躯的香味
 • 合:毋通渐渐消失 渐渐走味
 • 女:憨憨等啊等 等甲目屎流入海
 • 甘讲阮的痴心 乎你无情来打败
 • 男:憨憨等啊等 咱的青春抹重来
 • 合: 我犹原为你等待
 • 女:啊今夜你置叼位
 • 男:等我成功返去
 • 合:我会一日爱你 二十五小时
 • 女:啊咱的所有记治
 • 男:你身躯的香味
 • 合:毋通渐渐消失 渐渐走味
 • 女:憨憨等啊等 等甲目屎流入海
 • 甘讲阮的痴心 乎你无情来打败
 • 男:憨憨等啊等 咱的青春抹重来
 • 合: 我犹原味你等待


 • 修改歌词


  把沈建豪的憨憨等(&林子娟) 歌词贴到部落格。

  沈建豪的最新歌词
  沈建豪憨憨等(&林子娟) 歌词所有歌词版权纯属作者,歌手及唱片公司所有并只用于非商业用途参考。
  Copyright © 2009-2018 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | 部落格
  您正在游览沈建豪 憨憨等(&林子娟) 歌词